Dôležité informácie

Dôležitý oznam pre chovateľov

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli doposiaľ zastrešené priamo pod SKJ.
Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu:
Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava
 
Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK:
www.unkk.sk 
Kontakty:
tel: 02 / 64282691
0948 220 924

e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)
unkk@unkk.sk (agenda klubov)