Základné informácie, postupy a poplatky

 

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ DO KLUBU - ZÁPISNÝ A ČLENSKÝ POPLATOK:

Každý záujemca o prijatie za člena klubu vypíše a zašle prihlášku (nájdete na stránke klubu) na adresu klubu spolu s potvrdením o zaplatení členského a zápisného, členský a zápisný poplatok sa posiela na klubový účet.

  

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ NA BONITÁCIU:

Dva týždne pred plánovanou bonitáciou treba poslať Žiadosť na bonitáciu (nájdete na internet. stránke) a fotokópiu rodokmeňa na adresu poradcu chovu. Poplatok za bonitáciu sa platí na mieste. Vek potrebný na bonitáciu je bez rozdielu pohlavia 12 mesiacov - chovnosť sa priznáva od 14 mesiacov u psa a 16 mesiacov u sučky.

  

POSTUP PRI ŽIADANÍ O VYSTAVENIE PRIPÚŠŤACIEHO POVOLENIA:

Spolu so žiadosťou treba poslať poradcovi chovu určenú sumu za každú vystavenú žiadosť. Ak sučka ešte nemala šteniatka, treba poslať aj fotokópiu rodokmeňa. Poradca chovu na základe vyplnenej žiadosti pošle chovateľovi Pripúšťacie povolenie.

 

Účelové poplatky

Poplatky SKPaCHPPChow-Chow

hodnota poplatku v €uro

Členský poplatok *

20 €

Členský poplatok člena klubu bez psa / alebo rodinného príslušníka

10 €

Zápisné nový člen **

15 €

 

Pripúšťacie povolenie člen klubu

5 €

Pripúšťacie povolenie - nečlen klubu

10 €

Za bonitáciu - člen klubu

20 €

Za bonitáciu - nečlen klubu

40 €

 

 

Poplatok za kontrolu vrhu poradcom chovu

15 €

 Náklady na dopravu pri kontrole vrhu hradí chovateľ a to podľa použitého dopravného prostriedku.

 

Všetky poplatky uhrádzať bankovým prevodom na číslo

SKPaCH psov plemena CHOW-CHOW:
 13977558/5200

IBAN CODE: SK11 5200 0000 0000 1397 7558

OTP Banka Slovensko, Štúrová 5, 813 54 Bratislava


* Členské poplatky je nutné zaplatiť do 31.januára kalendárneho roku. 
V prípade úhrady po tomto termíne bude požadované aj zápisne ako u nového člena.

** zápisný poplatok môže byť vrátený po každej členskej schôdzi, kde členovia klubu môžu odhlasovať jeho vrátenie na základe schválených stanov klubu

 

CENNÍK SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY UKK

hodnota poplatku v €uro

preukaz o pôvode (PP)

7 €

exportný PP = súhlas na vývoz
(na žiadosť chovateľa a majiteľa zo SR)

20 €

exportný PP (majiteľa) - export pedigree

40 €

import jedinca

10 €

opis PP

5 €

duplikát PP

8 €

príloha k PP

2 €

potvrdenie chovnej spôsobilosti

5 €

expresný príplatok

10 €

 

Chránený názov chovateľskej stanice

40 €

zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie CHS

5 €

 

poštovné v SR

3 €

poštovné do zahraničia / Postage

5 €

 

 

 Viac info získate na:

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
www.unkk.sk

Tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)

Ildikó Melichová, Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)