Klub priateľov a chovateľov psov plemena chow chow je riadnym členom Únie kynologických klubov a Slovenskej kynologickej jednoty. 
Cieľom klubu je propagácia, starostlivosť a plemenitba psov plemena chow chow.