Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena chow chow 

Okružná 5 

Veľký Ďur - Rohožnica

935 34

mail : chowchow@pobox.sk

telefónny kontakt :

                       prezident klubu : Bc. Marek Slebodník      0908 534 588

                       poradca chovu :  Bc. Soňa Slebodníková   0905 151 611

facebook : chow - chow slovensko

 

Členovia klubu

Z dôvodu nariadenia EU o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) j, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. 5. 2018. Nemôžeme zverejniť údaje spadajúce pod toto nariadenie bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb. Po splnení všetkých náležitostí tieto údaje budú doplnené.

 

Ďakujeme za porozumenie

Otaslavice 377, 79806 Otaslavice