Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena chow chow 

Okružná 5 

Veľký Ďur - Rohožnica

935 34

mail : chowchow@pobox.sk

telefónny kontakt :

                       prezident klubu : Bc. Marek Slebodník      0908 534 588

                       poradca chovu :  Bc. Soňa Slebodníková   0905 151 611

facebook : chow - chow slovensko

Členovia klubu

 

Ing. Bartošík Miroslav                Záhradná 32, Žiar nad Hronom

Buranová Viera                          Diakovce 32

Mgr. Gáborová Júlia                   Ku Bánovcu 21A, Prešov - Ľubotice

Godál Jaroslav                           Piešťanská 456/41, Moravany nad Váhom

Hinďoš Ernest                           Partizánska 25, Michalovce

Hrabčáková Blažena                  Horní Bludovice 15, CZ

Kubalík Jaromír                         Hrdibořice 25, Cz

Kurová Marie                            Saňáková 47, Uherské Hradište - Rybárny, Cz

Lupačová Miroslava                   Jožky Jaburkové 279, Pardubice, Cz

Pogádlová Ľuboslava                 Štefániková 12, Spišská Belá

Porubec Július                         Štefániková 12, Spišská Belá

Bc. Slebodník Marek                Okružná 5, Veľký Ďur - Rohožnica

Bc. Slebodníková Soňa            Okružná 5, Veľký Ďur - Rohožnica