Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena chow chow 

Okružná 5 

Veľký Ďur - Rohožnica

935 34

mail : chowchow@pobox.sk

telefónny kontakt :

                       prezident klubu : Bc. Marek Slebodník      0908 534 588

                       poradca chovu :  Bc. Soňa Slebodníková   0905 151 611

facebook : chow - chow slovensko

Členovia klubu

 

Ing. Bartošík Miroslav                Záhradná 32, Žiar nad Hronom

Buranová Viera                          Diakovce 32

Mgr. Gáborová Júlia                   Ku Bánovcu 21A, Prešov - Ľubotice

Godál Jaroslav                           Piešťanská 456/41, Moravany nad Váhom

Gregorová Hana        Otaslavice 377, 79806 Otaslavice, Cz

Hinďoš Ernest                           Partizánska 25, Michalovce

Hrabčáková Blažena                  Horní Bludovice 15, CZ

Kubalík Jaromír                         Hrdibořice 25, Cz

Kurová Marie                            Saňáková 47, Uherské Hradište - Rybárny, Cz

Lupačová Miroslava                   Jožky Jaburkové 279, Pardubice, Cz

Pogádlová Ľuboslava                 Štefániková 12, Spišská Belá

Porubec Július                         Štefániková 12, Spišská Belá

Přecechtěl Petr        Otaslavice 377, 79806 Otaslavice, Cz

Ried Ruth            Hauptstraße 100, 2263 Waidendorf, A

Bc. Slebodník Marek                Okružná 5, Veľký Ďur - Rohožnica

Bc. Slebodníková Soňa            Okružná 5, Veľký Ďur - Rohožnica

 

 

Otaslavice 377, 79806 Otaslavice